Om Projekt Morris

Projekt Morris startade som ett enmansföretag våren 2016. Det var i huvudsak CNC-frästa skyltar som kunde erbjudas. Även viss kabeltillverkning förekom.

I början på 2020-talet utökades verksamheten till ett renodlat rymdforskningsinstitut. Med detta ökade således behoven av arbetskraft och förutom chefskatten Morris så anställdes alla andra katter med svans längre än 23cm bosatta inom revirets närhet.